Styreforeningen nettkurs

Vi har avholdt kurs for ca 55.000 enkeltpersoner og i overkant av 1.600 personer har deltatt på vårt omfattende Autorisasjonsprogram for styremedlemmer. Vi har ”vært lokalt tilstede” med våre kurs, som åpne kurstilbud eller bedriftsinterne kursleveranser, på flere 100 lokasjoner rundt om i Norge siden etableringen for 22 år siden. Nå er er vi endelig på nett, og her vil det dukke opp flere kurs fra oss fremover!Meld deg på kurs